Kyvi association

Toiminnan tarkoitus

KYVI_vaaka_B_RGB

Kyvi.fi kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry

Kyvi ry turvaa ja kehittää Kymenlaakson alueella asukkaiden sekä matkailijoiden virkistys- ja vapaa-ajankäyttöön soveltuvien virkistysalueiden käyttömahdollisuuksia. Yhdistys vastaa virkistykohteiden huollosta, ylläpidosta, kehittämisestä sekä tiedottamisesta.

Recretional activities in Kymenlaakso region

Kymenlaakson virkistyskohteet tarjoavat laajat ja monipuoliset mahdollisuudet luonnossa virkistymiseen. Kohteissa toteutuu jo nykyään hienoja luontokokemuksia. Maisemaa ja luontoa on kuitenkin suojeltava sekä kehitettävä, kestävän kehittämisen periaatteiden mukaan, jotta kohteiden virkistyksellinen arvo säilyy ja jalostuu tulevaisuudessakin. Kohteittain ja kohdekokonaisuuksittain tuottetaan hoito- ja käyttösuunnitelmat. Suunnitelmissa huomioidaan myös muiden virkistysalueiden ja valtakunnalliset linjaukset, luontoympäristön säilyttämisestä ja kehittämisestä.

Kymenlaakson virkistysalueyhdistys Ry tulee maantieteellisesti täydentämään Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön – sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys Ry:n. toimialueita. Näin etelä – Suomeen tulee muodostumaan merkittävä, jokamiehen oikeuksilla toimiva virkistysalueverkosto.

Virkistykohteiden Varuste- ja palvelutaso

Saukko_kartta

Tervetuloa virkistäytymään Kymenlaaksoon

Tulevaisuudessa kaikista kohteista löytyvät taukokatokset, tulipaikka, kompostoiva WC, opasteet, liiteri ja osassa P- paikka ja laituri. Retkeilykohteissa on opasteita ja karttoja reittien varrella ja taukopaikoilla. Veneily- ja melonta kohteissa on laitureita, kiinnityspoijuja, rantakiinnitteitä. Roskaton retkeily on tätäpäivää ja se on käytössä kaikissa virkistyskohteessa.

Kyvi ry taustalla

Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry:n muodostavat 7 kymenlaaksolaista kuntaa ja kaupunkia. Nämä ovat; Kouvola, Kotka, Hamina, Iitti, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti.

Terveluloa virkistäytymään Kymenlaakson virkistyskohteisiin. Löydät kohteet kunnittain tältä www sivulta. Noudata hyvä tapoja kohteissa, niin ne palvelevat meitä kaikkia tulevina vuosina laadukkaasti.

Jukka Kinnunen
toiminnanjohtaja
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys Ry
jukka.kinnunen at kyvi.fi